Tin mới nhất

Video tiêu biểu

 

Tin tức sự kiện

Văn phòng xin gửi anh chị chương trình đào tạo của BNI Hanoi trong...

Ban điều hành

Ban điều hành (hoặc Ban lãnh đạo, tiếng Anh: Leader Team, viết tắt:...

Phiên họp

Đã thành thông lệ, vào sáng thứ Tư hàng tuần, 54 doanh nghiệp thành...

Hội viên

Thông tin hội viên trong cuốn kỷ yếu 2014 BNI Việt Nam sẽ được phát...